torsdag 29 maj 2008

"Nionde planet upptäcks inom tio år"

Kanske finns det nio planeter i solsystemet trots allt. När Pluto förlorade sin status som planet 2006 så minskade antalet planeter från nio till åtta. Pluto ansågs både för liten och för misstänkt lik en asteroid.
Nu meddelar forskare vid universitetet i Kobe att man har räknat fram att solsystemet borde ha ytterligare en planet.

"Sannolikheten är stor att en okänd, planetstor kropp med en massa på mellan 30 och 70 procent av jordens, existerar i utkanten av solsystemet", skriver forskarna i ett uttalande.

Kobeforskarna menar också att denna hittills okända planet kan komma att hittas inom tio år bara man sätter igång med att söka.

När Pluto förlorade sin planetstatus efter ett beslut av den internationella astronomiska unionen i augusti 2006 hade astronomer hittat ett trettiotal planetliknande objekt i samma storlek.

Nya observationer med allt kraftfullare teleskop hade avslöjat att Pluto mer liknade dessa mindre objekt än en riktig planet. I banor utanför Neptunus, som nu är solsystemets yttersta planet, kan det finnas mängder av andra som liksom Pluto är bara drygt 2.300 kilometer i diameter.

När så Hubbleteleskopet upptäckte ett objekt större än Pluto, med en diameter på 3.000 kilometer, beslutades att placera Pluto i en kategori kallad dvärgplaneter.

För att kategoriseras som en planet måste en kandidat numera uppfylla tre kriterier:
Den måste ha en bana runt solen.
Den måste vara stor nog för att ha antagit en rund form.

Den måste ha en bana som inte passerar andra planeters.

Plutos bana är till skillnad från övriga planeters inte rund utan elliptisk och passerar med jämna mellanrum Neptunus. Att Pluto dessutom är mindre än flera av månarna i solsystemet har också gjort att dess status som planet länge har ifrågasatts.
Clas Svahn

Källa:dn.se
Inga kommentarer: