lördag 30 augusti 2008

Stor kollition med solen var MYCKET nära 2003

Men hörde vi något om detta? Svar
NEJ

Läs mer om fysikern
Nassim Haramein HÄR

Läs mer om händelsen hos: space.com

Video Proof: Nibiru Has Come and Gone

The two most important crop circles ever.

CROP CIRCLES 1990 - 2007

CROP CIRCLES :: 1990-2007 :: 1/3


Part 2Part 3


Amazing! Crop Circle Reveals A 2012 Prophesy

2012 Preparation

Phil Schneider was a geologist, structural engineer, and underground tunneling expert who participated in the construction of many deep underground cities and bases in North America and abroad for the government.

Han började avslöja de hemliga underjordiska militärbaser och koncentrationsläger över hela USA, drygt 120 st, (som är förbundna via tunnlar med bl.a magnettåg som går i en hastighet av mach2), efter beskedet om att han fått cancer.

Han mördades 1996 i sin lägenhet.

Han kommer med uppgiften om att en av de största hemliga underjordiska militärbaser som byggs här i Sverige bekostat av FN. Allt detta är förberedelser för NWO.
Phil Schneider näms i videon, i texten.

Planet X / Nibiru SPT Disclosures - May 2008 Report

Filmtajm - Loose Change 2nd Edition (Full)Och: TRUTH RISING: The 911 CHRONICLES (Full Version) Part 1 of 12

Lägger endast ut första delen, resterande delar hittar ni på youtube


11 september - Bluff eller terroristattack?

"Strategin hos politiska, ekonomiska
och religiösa intressen
är att skrämma människor,
eftersom rädda människor
är lätta att kontrollera."Vem tjänar på 11 september? Är händelserna 11/9 ett sätt att skapa ett klimat av rädsla och skräck, för att få allmänheten att stödja krig, acceptera ökad massövervakning och inskränkningar av fri- och rättigheter? Är nästa steg en ständig övervakning av hela sociala, etniska och politiska befolkningsgrupper samt av grupper som regeringar anser "omstörtande" t ex fackföreningar, rörelser som är emot globaliseringen eller värnar om miljön eller andliga organisationer? Hur passar den nya svenska FRA-lagen in i detta sammanhang? Var går gränsen mellan demokrati och fascism?

Vi kommer alla ihåg de spektakulära bilderna av attacken mot World Trade Center den 11 september 2001, vilka kablades ut över hela världen. Kort efter händelserna 11/9 utropade den amerikanska regeringen ett globalt "krig mot terrorismen", vilket inte erkänner några gränser eller tidsbegränsning.

Genom händelserna 11/9 och genom att massmedia utmålade en global terrorism som kan slå till var som helst och när som helst, så skrämdes hela befolkningar till att frukta det okända. Detta skapade den chock och det klimat av rädsla och skräck, som behövdes för att få den amerikanska och europeiska allmänheten att stödja krigen mot Afghanistan och Irak, samtycka till ökad hemlig massövervakning utan brottsmisstanke, skärpta säkerhetsbestämmelser och inskränkningar av fri- och rättigheter, vilket annars inte hade varit möjligt att genomföra (1).

För en normal, frisk person förefaller det vara en närmast horribel tanke att ställa sig frågan vem som skulle tjäna på händelserna 11 september. Tanken att den s k terroristattacken som den presenteras i massmedia skulle vara något slags bluff, för att skapa ett klimat av rädsla och skräck för att kunna genomdriva vissa syften förefaller närmast grotesk.

Läs resten hos: nyapolitiken.biz