lördag 30 augusti 2008

Stor kollition med solen var MYCKET nära 2003

Men hörde vi något om detta? Svar
NEJ

Läs mer om fysikern
Nassim Haramein HÄR

Läs mer om händelsen hos: space.com

Video Proof: Nibiru Has Come and Gone

Inga kommentarer: