söndag 24 maj 2009

Angels and Demons Revealed

Denna dokumentär tar upp ämnet hemliga sällskap historiskt och fram till dagsläget.

Obama ivrar för den nya världsordningen i sitt tal i Berlin

EN världsregering framöver

Om inte medborgarna säger ifrån,
Hur många unioner känner du till? EU och USA?...men det finns fler och de har bildats utan rubriker i massmedia.
När de slås ihop har vi fått totalitärstyret
Den NyaVärldsordningen.

"Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation."
Jean Monnet, grundare av EU