söndag 24 maj 2009

EN världsregering framöver

Om inte medborgarna säger ifrån,
Hur många unioner känner du till? EU och USA?...men det finns fler och de har bildats utan rubriker i massmedia.
När de slås ihop har vi fått totalitärstyret
Den NyaVärldsordningen.

"Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation."
Jean Monnet, grundare av EU

Inga kommentarer: