lördag 30 augusti 2008

11 september - Bluff eller terroristattack?

"Strategin hos politiska, ekonomiska
och religiösa intressen
är att skrämma människor,
eftersom rädda människor
är lätta att kontrollera."Vem tjänar på 11 september? Är händelserna 11/9 ett sätt att skapa ett klimat av rädsla och skräck, för att få allmänheten att stödja krig, acceptera ökad massövervakning och inskränkningar av fri- och rättigheter? Är nästa steg en ständig övervakning av hela sociala, etniska och politiska befolkningsgrupper samt av grupper som regeringar anser "omstörtande" t ex fackföreningar, rörelser som är emot globaliseringen eller värnar om miljön eller andliga organisationer? Hur passar den nya svenska FRA-lagen in i detta sammanhang? Var går gränsen mellan demokrati och fascism?

Vi kommer alla ihåg de spektakulära bilderna av attacken mot World Trade Center den 11 september 2001, vilka kablades ut över hela världen. Kort efter händelserna 11/9 utropade den amerikanska regeringen ett globalt "krig mot terrorismen", vilket inte erkänner några gränser eller tidsbegränsning.

Genom händelserna 11/9 och genom att massmedia utmålade en global terrorism som kan slå till var som helst och när som helst, så skrämdes hela befolkningar till att frukta det okända. Detta skapade den chock och det klimat av rädsla och skräck, som behövdes för att få den amerikanska och europeiska allmänheten att stödja krigen mot Afghanistan och Irak, samtycka till ökad hemlig massövervakning utan brottsmisstanke, skärpta säkerhetsbestämmelser och inskränkningar av fri- och rättigheter, vilket annars inte hade varit möjligt att genomföra (1).

För en normal, frisk person förefaller det vara en närmast horribel tanke att ställa sig frågan vem som skulle tjäna på händelserna 11 september. Tanken att den s k terroristattacken som den presenteras i massmedia skulle vara något slags bluff, för att skapa ett klimat av rädsla och skräck för att kunna genomdriva vissa syften förefaller närmast grotesk.

Läs resten hos: nyapolitiken.biz

Inga kommentarer: