söndag 17 augusti 2008

London driver på för Tredje Världskriget

Källa: Lyndon LaRouche nyhetsbrev, 10.8.2008

Ett nytt krig har plötsligt brutit ut i Europa. Den brittiske experten Jonathan Eyal sade till tidningen Guardian på fredagen att om kriget inte stoppas väldigt snart, kommer det att bli den allvarligaste internationella konflikten sedan Warszawapaktens sammanbrott 1989-91; mycket allvarligare är Balkankrigen på 1990-talet, på grund av att Ryssland befinner sig på ena sidan och troligen Europa och möjligen även USA på den andra. Vad Eyal inte nämner är dock det faktum att detta kommer att bli ett Tredje Världskrig, utlöst av London och deras lättlurade undersåtar och medlöpare i Bryssel under Lissabonfördraget.

Läs mer: nyapolitiken.biz

Inga kommentarer: