tisdag 2 september 2008

Gordon Novel on Free Energy and a New World Economy

Ännu en intressant intervju från Kerry Cassidy som intervjuar personer som antingen är "extrema personligheter" eller är personer som bär på extrema kunskaper och information.
Novels vittnesmål överensstämmer dock tematiskt med vad flera andra "whistle blowers" berättar om och av den anledningen finns det skäl att ha kännedom om personen Gordon Novel och hans version av vad som pågår i maktens korridorer och hur vi kan styra in världssamhället på en mer konstruktiv bana.


Inga kommentarer: