måndag 8 september 2008

Vad Chemtrails egentligen ärChemtrails sprayer innehåller ofta svamp, bakterier, virus, sjuka röda blodkroppar, kristallina substanser, karbon, litium, andra kemikalier, tungmetaller och gud vet vad – antagligen smartpulver eller nanoskräp.

Åratal av biologisk krigföring som testats på det amerikanska folket är inte någon stor hemlighet längre. Att spraya bakterier eller mikrober i skyn där de muterar tack vare det ultravioletta ljuset – en briljant plan, eller hur?

Är vi accepterande förlorare eller är detta designat hos oss?

President Bush gjorde ett uttalande för en tid sidan som lät så här: "The United States does not torture."
(USA använder inte tortyr) Det vill säga att han totalt förnekade vad som t ex pågår vid Guatama på Kuba.

Det handlar här om Star Wars och det involverar kombinationen av Chemtrails för att skapa en atmosfär som stödjer jordbaserade, elektromagnetiska vågor, elektromagnetiska fältoscilatorer kallade gyrotroner och jonosfärisk upphettning. Partiklar som direkt gör energivapen mer effektiva. Det har att göra med stadighet och partikeltäthet för plasmastrålars spridning.

De sprayar bariumpulver och låter det fotojoniseras från det ultravioletta ljus som kommer från solen. Sedan gör dom en aluminiumplasma genom att skjuta iväg metallstoff som finns i sprayen med antingen elektromagnetik från HAARP, gyrotronsystemet på jorden (Ground Wave Emergency Network – kallat GWEN) eller rymdbaserad laser. Bariumet gör aluminiumplasman mer partikeltät. Med detta menas att de kan göra en tätare plasma än de normalt skulle kunna bara genom att just jonisera atmosfären eller luften.

Större täthet (mer partiklar) betyder att dessa partiklar, som kolliderar in i varandra, blir mer mättade därför att det finns fler av dom som kolliderar. Vad det är som de slutligen försöker att göra däruppe i rymden --- är just att skapa ett partikeltätt plasmastrålevapen!!!

Chemtrails är medlet – GWEN är pulsradar, de varierande HAARPs och rymdbaserade laser, är metoden – eller enklare sagt: Spraya och sprid ut!

Detta system tycks finnas i Ryssland, Kanada, USA och i alla europeiska länder. Exotiska vapen kan vara mobila, stationära, landbaserade, luftburna eller via satelliter. Det är ett offensivt och defensivt system mot EM-attacker och missiler. Det betyder att de sprayar och sedan pumpar upp sprayen med elektromagnetism. Det bildas ett elektronskal som kan läggas på varandra i en baldakinliknande form för extra skydd från missiler.

Chemtrails sprayning innehåller olika element, såsom karbon som kan användas till att absorbera mikrovågor. En del av dessa sprayer har metallflagor i sig som gör luftfarkoster osynliga för radar. Sådana sprayer kan användas till att skapa färgrik, magnetiserad plasma för att dölja stridsjet. Det är även satellitvapen involverade i detta. Aktivister använder elmätare och kan avläsa mikrovågor, röntgenstrålar och en annan sorts utstrålning som dom inte är säkra på, kanske lågintensiv laser. Varierande storlekar på ljusbollar av gasplasma kan användas som sändare och mottagare därför att de har stor motståndskraft och optisk förmåga. De är också kapabla att överföra digitalt eller analogt ljud. Faktum är att barium är mer motståndskraftigt än glas.

Vad betyder nu detta? Det betyder att någon eller några är mycket involverade i icke konstitutionellt, allmänt spionerande och ljusplasmans bollar bär på elektromagnetiska strålar som kan användas för tankekontrollprogramering. Satelliterna kan bli programmerade till att spåra och övervaka olika frekvenser på olika delar av våra kroppar. Dessa elektromagnetiska strålar som bär på gasplasmabollar fastnar rakt i en magnetisk polaritet och frekvens som kartläggs och spåras till människors ögon, öron, tinningar och intima kroppsdelar. En stråle med dessa ljusbollar bär bilder i varje boll precis som de olika bildrutorna i en film. Det är en partikelstråle som även är ett frekvensvapen.

Satelliterna laddar ner holografiska tankekontrollfilmer, bilder, ljus och sensationer till folk genom denna teknologi. Flygvapnet (The Air Force) har fastslagit i “Air Force 2025” att deras mål är att utveckla utökad tankekontroll i den faktiska verkligheten. Beroende på hur datorn är programmerad eller på hur sinnesstämningen eller avsikten är hos den person som påverkas av teknologin så kan den personen bli utforskad, oroad eller störd, rädd, manipulerad, elektroniskt våldtagen eller torterad. Datorn scannar dina hjärnfrekvenser och dechiffrerar dina tankar! Satelliterna spårar dig genom att kartlägga din bioenergetiska signatur (kroppsbiometrik) och scannar konstant ett område för att finna dig.

Vi är ingenting annat än laboratorieråttor för den här teknologin och något är väldigt fel i den militära och underrättelsetjänstens olika avdelningar någonstans där ute. Detta på grund av att utvecklingsbara projekt inom regeringen och det militära så ofta är konkurrensbetingat. Jag förmodar att någon kunde använda och utveckla den här teknologin i hemlighet och utan bemyndigande. Återigen, beteende- och tankekontrollprogram var en auktoriserad policy under MKULTRA. USA har en historia av experimenterande på sina invånare. Vi talar här om frekvensen hos kraftpartikelvapen via satellit som attackerar en person 24 timmar om dagen. Psykometriska vapen anses av FN vara vapen för massförstörelse!!! (FN styrs av Illuminaterna!) ö.a.

HAARP kan skapa jordbävningar och kan också röntga jorden för att hitta underjordiska militära baser, guld- eller oljereserver. Dessa jonosfäriska värmeelement kan också operera som ett ”över horisonten”- eller ”under havet-kommunikationssystem”. Detta system kan kontrollera vädret eller skapa katastrofer. Tillsammans med det ”hörande nyckelhålet” genom ditt tak, genom satellitövervakningssystemet, Echelons elektroniska dator/telefon-svepningar, plasmahöljda DOD drogkrigshelikoptrar och smygande implantat, kameror på gatorna – detta utgör ett stort, globalt och rymdkontrollerat nät!

Dessa vapen involverar strålar. Två strålar som överkorsas förenas till en partikeljonisk stråle som sätter igång ett avlägset objekt och sänder en holografisk bild tillbaka till satelliten för avlägsna spionoperationer. När man korsar två starka strålar kan man avsiktligt skapa vägbara energier. Dessa kan användas som vapen, som inte kan spåras, för atomexplosioner eller för försvar. Dessa korsade energier kan också användas för att orsaka att en persons fysiska energisystem faller samman eller med en lägre frekvens administrera en sorts fjärrstyrd elektrisk chock. Visualisera att du kopplar samman en positiv och en negativ elektrisk kabel över ditt huvud. Vägbara energier kan användas i handeldvapen i det militära och även på tankbilar. De kan slå ut elektroniken eller orsaka stora, elektriska blackouts. Vägbara energier är praktiskt taget omöjliga att skydda sig mot. Du behöver bly, keramik och en djup underjordisk anläggning för att inte bli påverkad av dessa vapen. Eller du behöver vara ovanför fältslaget.

Människor som arbetar med detta hör toner och mummel. Om du hör ihållande toner eller känner kroppsvibrationer, blir brännhet, det dunkar i huvudet, nervskador eller skada på immunsystemet, hör elektroniska röster eller hör ljud av plasma, lider av smärtor djupt inne i dina organ eller konstant huvudvärk, hör annan onormal aktivitet – då kanske du är måltavla för direktenergi eller för tankekontrollvapen! Dessa vapen kan finnas på helikoptrar, jetflygplan eller på satelliter. Riktade energistrålar och elektromagnetiska vågor kan sändas till dig via handburna apparater eller monterad i en mobiltelefon och på satellittorn.

Varje land som går med i detta NATO-system kommer att bli tankekontrollerade och sjuka tack vare de associerade, intensiva, växlande, elektromagnetiska fälten, elektromagnetiska soppan och de förgiftade, toxiska kemiska spåren. Vår DNA kommer att brytas. Vi riskerar att jordens rörelse och lutning blir skadat då man strular med de magnetiska fälten genom denna militära teknologi. Kanske detta redan har hänt?

Det ger USA en dominans via NATO och eroderingen av de civila rättigheterna. Enligt Charlotte Iserbyt och Al Martin finns det ex-KGB och ex-STASI som är rådgivande till det nya Office of Total Information Awareness (Departementet för total informationsmedvetenhet). Det är de som skapar våra nya inhemska pass (nationellt ID). Och under ”Avtalet om öppna skyar” (The Treaty on Open Skies) har USA haft överflygningar av rysk och tysk militär. Vem exakt är det som flyger dessa plasmahöljda farkoster som syns över hela landet och misstas för UFO av folk som inte vet något om denna flygburna, bedrägliga teknologi? Uppenbarligen har vi ett annat ”Projekt Paperclip” på gång. Vi kan lägga de nya brottslingarna till de 2 000 irakier som tagits in i landet av Pappa Bush, som nu lever i Nebraska.

Den elitiska företagsregeringen kommer att hålla resten av oss som gisslan med riktade energivapen i rymden, om PNAC (Policy for a New American Century group) Bush och hans förtrogna tankesmedja får som dom vill, tillsammans med riktade energiattacker mot vilket land som helst eller mot en medborgare som de bestämmer att de inte gillar. Dessa vapen kan skapa klimatkrig, väderkrig, sinneskrig, cyberkrig, sjukdomskrig och krig som inte upptäcks. Lägger man ihop detta, så kan de också skapa ekonomiskt krig!

Om inte detta system stoppas kommer det att döda miljarder människor genom aluminium- och bariumförgiftning. Det dödar miljarder på grund av livsmedelsbrist och världssvält. Det kommer att orsaka hjärtattacker, hjärnblödningar och cancer. Det kommer också att orsaka att barn föds livlösa eller missbildade samt barnlöshet. Chemtrails sprayer innehåller ofta svamp, bakterier, virus, sjuka röda blodkroppar, kristallina substanser, karbon, litium, andra kemikalier, tungmetaller och gud vet vad – antagligen smartpulver eller nanoskräp. Åratal av biologisk krigföring som testats på det amerikanska folket är inte någon stor hemlighet längre. Att spraya bakterier eller mikrober i skyn där de muterar tack vare det ultravioletta ljuset – en briljant plan, eller hur? Är vi accepterande förlorare eller är detta designat hos oss?

Jag vet att många av de ledande spelarna har stora investeringar i farmaceutiska bolag, GM göder (gödning som kan gro i en elektromagnetisk soppa), vapen- och riktade energiutvecklingskontrakt, oljekontrakt, genetisk forskning och forskning av tankekontroll. En del av dessa människor har en familjehistoria av finansiell och politisk support för befolkningskontroll, rashygien, Hitler, Mao, Stalin, Lenin, Marx, Pinochet, Hussein och flera andra diktatorer. Några av de huvudsakliga spelarna var mästarna bakom dödsskvadronerna i Central- och Sydamerika. De ansvarar för att göra stora pengar på vår död och våra sjukdomar. Titta bara på Rumsfield och Tamiflu!

Jag förmodar att de känner till faran i detta system och att de är försiktiga nog att stanna i deras skyddade, luftfiltrerade kontor, hem, baser och bilar. Jag förmodar att de tar renande substanser för att rensa bort barium och aluminium från sina kroppar och sinnen. Om inte, ja då förstår de verkligen inte den långtgående innebörden i detta destruktiva system. Kongressen kanske inte förstår vilket förfärligt vapensystem och kontrollnät de stöder.

Som jag förstår det, Teslatornen som är anslutna djupt ner i jorden, så skall källor skapas för fri energi över de 10-12 magnetiska polerna och GWENs system skall fasas ut. Har detta redan gjorts? Detta skulle tillåta total kontroll av planeten genom enorma Tesla dödsstrålepistoler. Denna naturliga, elektromagnetiska jord var inte avsedd att bli en onaturlig dynamo för att stärka människans vapen eller dess allmännyttiga företag.

Finns det några goda nyheter? Ja! Det har funnits tonvis av ämnen som består av partiklar som dumpats genom sprayoperationer under 8 år över Amerika, Europa, Skandinavien, Östeuropa och, såvitt jag kan se, även över Ryssland. Och vad som släpps ut blåser ut, eller hur? Så dessa substanser är troligen i själva verket globala. Det verkar säkerligen förnuftigt att spraya förgiftade element över 24 NATO-länder och sedan låta substanserna bäras runt jorden via jetströmmar för att förgifta dig själv, dina fiender och alla neutrala länder som inte hör till NATO! Tala om att skapa fler fiender!

Vattnet, luften och jorden i alla dessa länder är så mättat med metaller att dessa vapenfantaster skulle kunna förstöra för varandra till både kropp och sinne så ofta de önskar det. När de väl har besegrat varandra med ljussvärdstrålar för några år och förstört och bränt ner delar av jorden kanske de börjar att förstå att denna främmande politik leder till en defekt mänsklig ras och en rutten ekonomi.

Tror du att de kommer att ha slagit in något förnuft i varandra då och kanske bestämmer sig för att begränsning av vapenförråd och att leva för livet är den mest civiliserade och vuxna vägen att handskas med världens affärer? Jag tvivlar på det, för bara idioter kan vilja ha förfärliga, planetdödande vapen som de här. Men, jag slår vad om att resten av planeten slutligen kommer att resa sig och tala om för dessa dumma brottslingar att de skall sluta med dessa strålpistoler omgående!

Källa nyapolitiken


Inga kommentarer: