måndag 29 september 2008

Klimathotet eller -bluffen?


Källa: The Police State Road Map (March 2005 Edition)
www.policestateplanning.com
http://www.threeworldwars.com/dload/ebooks/psrm.pdf
Skriven av Michael Nield, 2004-2005


Även om det finns många verkliga och allvarliga problem i vår miljö, utgör den mänskliga globala uppvärmningen en uppfunnen politisk viktig fråga. Att förutspå ett slutscenario för vår jord förenad med global uppvärming har varit ett lyckat sätt att mobilicera en allmän opinion för att minska den industriella aktiviteten vad gäller utsläppen av koldioxid (CO2). En oberoende namnuderskrift organicerades av Oregon Institute for Science and Medicine och den undertecknades av 17 000 oberoende forskare som påstår att ökningen av koldioxidhalten inte förorsakar skadliga förändringar varken på klimat eller väder; utan dessa leder istället till ökande växlighet.

I enlighet med Iron Mountains propaganda har detta resulterat i en överväldigande del negativ publicitet gentemot bilismen runt om i den utvecklade världen. Privat bilism har rankats som en av de högsta rättigheterna gällande privat frihet under 2000-talet. Nu gör eliten allt de kan för att minska denna frihet. Koldioxidskatt är nu en av de största förslagen som förespråkar en sådan global beskattning och den brittiska regeringen har redan avslöjat sina planer på att införa satellitövervakning av fordon och vägtullar.

Teknologin för vädermanipulationer
Teknologin för vädermanipulationer finns redan i Amerika och Europa. Möjligheten till att utveckla denna teknologi för global användning utan att bli upptäckt måste vara en extrem utmaning för Malthusianismen (en nationalekonomisk och statsvetenskaplig teori som går ut på att befolkningen ökar mycket snabbare än produktionen av mat och matresurserna. Teorin är uppkallad efter dess upphovsman, Thomas Malthus, red.anm ) där torka, orkaner och översvämningar kan lägga skulden på naturliga väderomsvängningar, solflammor och gobal uppvärmning. En studie gällande framtida militära strategier gick under beteckningen Airforce 2025 och utvecklades vid USAs Flyguniversitet år 1996.

Denna del hade rubriken Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, och författarna påstod att genom att förändra väderstrukturen kunde den eventuellt ingå som en
"del av USAs nationella säkerhetspolitik och skulle då inbegripas av både inrikes- och utrikespolitiken".
Man tror att Air Force runt år 2025 kunde fullt ut styra vädret med en "mesoscale (<200>

Det är inte bara USA som har intressen i jonosfären utan även fem länders konsortium som opererar genom European Incoherent Scatter Radar (EISCAT), som är en jonosfärisk forskningsstation i ledande världsklass och befiner sig i norra Norge nära Tromsö. Andra stationer befinner sig i Jicamarca i Peru, Nizhny Novgorod ("SURA") nära Moskva och Apatity i Ryssland, nära Krakow, Ukraina och i Dushanbi i Tadjikistan. Airforce 2025 nämner inte speciellt HAARP som en väderförändringsstation och det ingår inte heller i HAARPs officiella uppgifter. Däremot innefattas USAs patent på HAARPs teknologi, att den kan fungera som en enorm jonosfärisk uppvärmare:

Vid sådana experiment, kan vissa regioner av jonosfären bli upphettade genom att man förändrar den elektoniska desiteten och temperaturen inom dessa områden. Det är en prestation att kunna utveckla från en på jorden baserad antenn en högrekvent stark elektromagnetisk strålning, inte jämförbar med det jonosfäriska magnetfältet för att värma upp främst jonosfäriska partiklar genom kosmisk uppvärmning. Elektronernas temperatur i jonosfären har stigit med hundratals grader vid sådana experiment.
Läs mer HÄR

Inga kommentarer: