torsdag 25 september 2008

Vaccinering: Ett utvalt vapenDet verkar ologiskt att en självproklamerad befolkningskontoll förespråkas, då man samtidigt använder miljontals dollar på ett vaccinationsprogram i avsikt att försöka spara miljontals liv i den tredje världen. Den grymma verkligheten är dock att de i förtäckta drag mördar och steriliserar dessa stackars människor under en täckmantel att detta görs för den allmänna hälsans skull. År 1999 sjösattes The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), och de har sammarbete med dem som anammar befolkningskontroll: Dessa är The Rockefeller Foundation, Bill och Melinda Gates Foundation’s 24 miljarder dollars projekt, The United Nations Foundation (med en donation på 1 miljard dollars av Ted Turner), The World Bank, The World Health Organization och regeringar i väst. (53).

De startade GAVI och The Vaccine Fund, vilka försäkrar att ”all världens barn har lika möjligheter att erhålla dessa livsuppehållande vacciner”. Tyvärr, är det så att ju fler undernärda barn desto sannolikare är det att de kommer att drabbas av olika reaktioner från dessa immunförsvagande vaccineringar, speciellt då de ges i en kombinationsform. Även The American Vaccination Adverse Event Reporeting Systems (VAERS) som uppfördes 1990, har gett indikationer på att det förekommer masslakt på grund av vacciner. Nittio procent av alla biverkningar går orapporterade till VAERS och kroniska besvär som upptäcks först åratals efteråt. Sådana är autism, autoimmunologiska sjukdomar, allergier, cancer och neurologiska sjukdomar.

Läs mer: politiken.biz

Inga kommentarer: