söndag 2 november 2008

Norge - Blander blod i skjult grad

Er De rede til å blande Deres blod med brødrenes?, spørres alle nye frimurere under opptagelsesritualet. Det er ingen tom frase.

Det såkalte svenske gradssystemet, som benyttes av frimurerlosjene i hele Norden og deler av Tyskland, har brukt en lang rekke inspirasjonskilder i utformingen av de forskjellige ritualene. Man har hentet elementer fra ulike mysteriekulter, kabbala, gnostisisme, nyplatonisme og ulike tradisjoner og legender.

Läs mer: Nyapolitiken

Inga kommentarer: